کلیپ بازی تراکتور - گل گهر

2,300

بازی هفته چهارم تراکتور - گل گهر با برد سرخ پوشان تیم تراکتور به پایان رسید.