بحران هویت در نوجوانان - محسن محمدی نیا(معین)

681
681 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بزرگترین دغدغه ذهنی نوجوانان، یافتن یک شخصیت ایده آل و یکپارچه است و تا زمانیکه به این شخصیت عالی دست نیابد آرام و قرار ندارد. او وقتی نمی تواند به سئوالاتی مثل من کیستم؟ چه کسی می توانم باشم؟ اصلا چگونه باید باشم؟ و.. پاسخ دهد دچار بحران هویت می شود. در این ویدئو شما با راه حلهای مربوط به بحران هویت آشنا می شوید. ☎️ 0060176487401 ✍️ Email: Info@DrMohammadinia.com ❇️ web: www.drmohammadinia.co