نمایشگاه درس هویت اجتماعی آذرماه ۹۷

281

این نمایشگاه در روز یکشنبه ۱۸ آذرماه ۹۷ در دبیرستان نمونه دولتی امام صادق(ع) شهرستان شادگان برگزار شد.

۱ سال پیش