ضبط حرکات موس و دانلود خودکار بدون کاربر (رایگان استفاده کنید)

463
اینترنت سبز
اینترنت سبز 7 دنبال‌ کننده

هر حرکتی که کاربر با موس انجام می دهد همچنین هر کلیدی که کاربر فشار می دهد را ضبط کرده و در ساعت مشخصی با روشن شدن خودکار کامپیوتر بدون کاربر اجرا کنید(ویندوز 8،7و 10) ---------------رضایت 90 درصدی کاربران------------------- http://www.internetsabz.com/autoaction.html

مرد ایرلندی
%93
کارگردان: Martin Scorsese مدت زمان: 3ساعت و 26 دقیقه
مرد ایرلندی