کلیپ ماه مبارک رمضان (آیات زیبای الرحمن)

1,351
جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال‌ کننده

بخشاینده (الرحمن)، بیاموختنی کرد قرآن را، آفرید انسان را، به او آموخت بیان را، خورشید و ماه بر حساب اند و درخت و علف سجده کُنانند، و آسمان را برافراخت و توازن را برقرار کرد، مبادا میزان را برهم زنید! وزن را به تعادل بپا دارید و از میزان مکاهید، و زمین را برای آفریدگان قرار داد در آن میوه ها و خرمابنان دارای پوششها و دانه های حَبّ پوشیده در برگ و گلهای عطرآگین، پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟!

جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال کننده