چرا کره شمالی و جنوبی از هم جدا شده اند ؟

427
۲ ماه پیش
# afaz
# tv
# afaztv
#
# afaz
WOW
WOW 737 دنبال کننده