اطلاعات بیشتر در مورد لیزر های پوست

86

بسته به نوع لیزر هر 4 هفته یکبار نیاز به تکرار است./ برای برطرف کردن موهای زائد 5 تا 8 بار و برای از بین بردن جای اسکار 3 تا 5 بار تکرار لازم است./ استفاده از کرم های ضد آفتاب و ضد التهاب الزامی است./