عضو شورای شهرستان پردیس یک میلیاردر آشغال جمع کن است!

70
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32 هزاردنبال‌ کننده

عضو شورای اسلامی یکی از روستاهای کوچک در اطراف شهرستان پردیس که درباره نشان دادن چک میلیاردی اش در مقابل دوربین خبرنگاران شغل خود را آشغال جمع کن عنوان کرده بود و این اتفاق بازتاب رسانه ای وسیعی داشت باز هم در گفتگوهای مختلف با رسانه ها از پاسخ دادن به شغل اصلی اش طفره رفت و تمایل به پایان دادن به این حاشیه ها نبود.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32 هزار دنبال کننده