الکامپ۵۶: عدم ثبات بازار مهمترین دغدغه استارتاپ ها

217

گفتگو مهندس#آرش_سروری با مهرداد شاملو مدیرعامل مجموعه فراکاو در برنامه الکامپ پلاس