سخت افزار پروژه xCloud

233

Phil Spencer و Kareem Choudhry در مصاحبه‌ایی با مجله Fortune، برخی از سخت افزار پروژه xCloud را به نمایش گذاشته و در مورد چالش‌های مدل تجاری آن به گفتگو پرداختند.

وینفون
وینفون 955 دنبال کننده