تحلیل تکنیکال ممسنی

563

تحلیل تصویری تكنیكال بورس و بازار سرمایه. ممسنی در حمایت استاتیک تحلیلگر : هاشم ذوالفقاری تاریخ : 1398/07/22