دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال تعلیم و تربیت مدون و بابرنامه برای جوانان است

50

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سومین نشست معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: توجه به حفظ کرامت دانشجو باید اولین دستور کاری معاونان فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

ایسکانیوز
ایسکانیوز 939 دنبال کننده