رو در رو شدن جنگنده‌های ایرانی و آمریکایی در مرز عراق - خلبان گرجی فاش کرد

631
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.3 هزاردنبال‌ کننده

خلبان ایرانی خاطره‌ای از مقابله جنگنده‌های ایرانی و آمریکایی در مرز کشورمان با عراق بیان کرد.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.3 هزار دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…