آموزش تخصصی گیربکس اتوماتیک

1,201

آموزش تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک توسط مربیان مجرب و امکانات به روز گیربکس اتوماتیک معمولی الکترونیکی و cvt همراه با اعطای مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کل کشور

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.