راز و رمز مرگ تختی

577

نحوه درگذشت جهان پهلوان تختی، اما و اگرهایی را به همراه دارد که در این گزارش به گوشه هایی از این راز و رمزها اشاره می شود.

تهران نیوز
تهران نیوز 81 دنبال کننده