سرکارخانم دکتر فرزادنه فخاری ریاست مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر تهران

225

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرزادنه فخاری ریاست محترم مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر تهران سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر اصفهان 1398 شهروز معنوی مدیرمسئول شمش آنلاین

شمش آنلاین
شمش آنلاین 14 دنبال کننده