آخرین تمرین تیم ملی والیبال قبل دیدار با روسیه

747

آخرین تمرین تیم ملی در ورزشگاه سیبور آرنا قبل از دیدار با روسیه

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده