تصادف ساختگی برای بازداشت خلبان امین امیرصادقی

779

امین امیرصادقی خلبان بازداشت شده: برادر وکیل هواپیمایی سپهران طی یک صحنه سازی تصادف با پژو ۴۰۵، باعث بازداشت من شد