اسما الحسنی ( ۹۹ نام نیک پروردگار )

5,784

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: الهی ! به هر اسمی که خود را به آن نامیده ای و یا در کتابت نازل کرده ای ، از تو حاجت می طلبم.

عمو پژی اینجا است.

pejii
144 343.4 هزار بازدید کل

☺Stress☺رفتِ دل !!

stress207
435 720.4 هزار بازدید کل