Market watch۰۹.۰۹.۲۰۱۹ GDP بریتانیا

61

مطالب قابل بررسی گزارش امروز، عبارتند از: - استعفا وزیر انرژی عربستان سعودی - افزایش حجم تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا و تحکیمات ارزی پوند - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

۱ ماه پیش
# fibo
Fibo Group
Fibo Group 180 دنبال کننده