مراسم افطار درمرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون

52

ضیافت افطارهمزمان با سالروزولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)در مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون برگزار شد. تدوین و عکاسی : آقای محسن عزیزی هنرجوی رشته عکاسی دارالفنون اردیبهشت 98-مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده