سخنان عجیب ترامپ خطاب به امیرقطر

1,743

صحبتهای عجیب رئیش جهور آمریکا خطاب به امیر قطر در ضیافت شام خزانه داری امریکا

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده