لگو نینجای رباتیک لایک و نظر فراموش نشه!

472

برای زیبایی بیشتر مینی فیگور از دست باکی دوست کاپیتان امریکا استفاده کردم.

.:LEGO_P:.

.:LEGO_P:.

5 ماه پیش
لایک
LEGO DUTY{متاسفانه تا 13 اذر نمتونم بیام اپارات}
LEGO DUTY{متاسفانه تا 13 اذر نمتونم بیام اپارات} ممنون ادامش رو هم بعدا می گذارم.