نشست خبری فیلم یک زندگی پنهان | این فیلم قرار نیست اسطوره سازی کند

7
آرت تاکس
آرت تاکس 2.4 هزاردنبال‌ کننده

تعریف قهرمان در این فیلم چیست؟ می توانید اهمیت اسطوره سازی را برایمان توضیح دهید؟ آگوست دیل در نشست خبری فیلم یک زندگی پنهان : «این فیلم قرار نیست اسطوره سازی کند. ما به کسی قهرمان می گوییم که کار خاصی انجام داده باشد. اما این فیلمی درباره ی انتخاب های شخصی و بی سروصداست. درباره ی چیزی ست که دیده نمی شود و خیلی هم خارق العاده نیست. درباره ی یک قهرمان نیست، البته شاید بعد از مدتی بتوانیم به او لقب قهرمان بدهیم، ولی همان طور که گفتم یه انتخاب شخصی و معنوی ست.» نقد فیلم یک زندگی پنهان ساخته ی

۱ ماه پیش
#
آرت تاکس
آرت تاکس 2.4 هزار دنبال کننده