تصاویر منتشر شده از مناطق فعال سطح خورشید، ناسا

192
insars.ir
insars.ir 40 دنبال‌ کننده

تصاویر منتشر شده توسط ناسا در ۲۵ ژانویه، سه منطقه فعال از سطح خورشید را نشان می دهد.

insars.ir
insars.ir 40 دنبال کننده