درهم کوبیدن ونابودی مجاهدین خلق توسط مردم شهرآمل درسال دربهمن سال1360

75
75 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

وقایع حادثه ای که دربهمن سال 1360درشهرآمل اتفاق افتاداز زبان کارشناس سیاسی وپژوهشگردینی حمیدرضااحمدآبادی