گل خداداد عزیزی

5,494

گل خداداد عزیزی که به استرالیا میزنه خیلی خاطره دارین با این فیلم (آمونیاکی که اون روز این لحظه رو دیدن) منظورمه به هر حال عالی.

همه چی درهم
همه چی درهم 12 دنبال کننده