دور پول پوزیشن مایکل شوماخر - گرندپری اتریش 2003

721

فرمول یک ایران - دور پول پوزیشن مایکل شوماخر - گرندپری اتریش 2003

u_5204492

u_5204492

4 ماه پیش
رایکونن چند سالش بوده مگه اون موقع؟؟! چه اختلاف کمی، انقد تیما به هم نزدیک؟؟