اول مهر و مدرسه و سال تحصیلی دهه شصتی ها . یادش بخیر - شیراز

1,477

نوستالژی شروع سال تحصیلی جدید و اول مهرماه بزرگترا از شبکه فارس.