آیت الله خامنه ای : زبان پارسی باید زبان اول علم در دنیا بشود !!!

427
AL Mahdi
AL Mahdi 193 دنبال‌ کننده

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر ایران : زبان پارسی باید زبان اول علم در دنیا بشود !!! باید آنقدر در علوم مختلف پیشرفت کنیم که هر کس خواست علوم جدید را یاد بگیرد مجبور شود پارسی یاد بگیرد !!!

AL Mahdi
AL Mahdi 193 دنبال کننده