ثبت رکورد گینس به نام تئو ولکات آرسنالی

928
928 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تئو ولکات و سه بازیکن دیگر آرسنال موفق شدند نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند. رکورد ثبت شده مربوط به کنترل توپی است که از ارتفاع ۳۵ متری رها می شود و بازیکنان باید آن را مهار کنند. رکورد پیشین در دست فردی بود که توانسته بود توپی که از ارتفاع ۳۲ متری مهار می شود را کنترل کند.