گام اول بیانیه گام دوم انقلاب

391
ایران معاصر
ایران معاصر 25 دنبال‌ کننده

گام اول خود بیانیه ی گام دوم، مخاطب شناسی جوانانه ی آن است؛ این مخاطب، نیازمند تببین و تفسیر و اقناع بوده و هست و نقش آفرینی در این عرصه، متوقف بر عملکرد نخبگان حوزوی و دانشگاهی است.