فیلم/ بازدید خانواده سردار شهید «محمد بروجردی» از خبرگزاری دفاع مقدس

20

خانواده سردار شهید «محمد بروجردی» در آستانه سالگرد شهادت این سردار شهید از خبرگزاری دفاع مقدس بازدید کردند.