آموزش بورس 1 ❤️❤️ فروش فایل با تخفیف ویژه www.digikala4.ir ❤️❤️

825

درس اول: آشنایی با بازارهای مالی از هومن مقراضی ❤️❤️ فروش فایل با تخفیف ویژه www.digikala4.ir ❤️❤️

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1