برترین گلها و سیوهای هفته دوم لوشامپیونه

86

گلها و سیوهای منتخب هفته 2 لیگ یک فرانسه در فصل 20-2019

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده