توپخانه سنگین روسیه در مانور سنتر-2019

16,441
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.9 هزاردنبال‌ کننده
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.9 هزار دنبال کننده