دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان

867

در دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان، در هر جلسه، نوجوانان شرکت کننده باید با استفاده از مطالب بیان شده در کلاس، در جلوی جمع صحبت نمایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان، به لینک زیر مراجعه فرمائید: http://ahmadfazeli.com/shop/