اولیاءخوانی در تعزیه

2,348

تعزیه و نمایش های سنتی مخصوص ماه محرم از قدیمی ترین رسم های سنتی است که همزمان با ماه محرم اجرا می شود.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.6 هزار دنبال کننده