11 روز مانده به اربعین

194

دادِ مظلومی تو مُلک خدا را پُر کرد. عالمی نیست که با یاد غمت دَرهم نیست

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.8 هزار دنبال کننده