آموزش پر کردن داخل بادکنک های بزرگ با بادکنک کوچک تر

9,544
فرادید
فرادید 2.2 هزاردنبال‌ کننده

خوب برای این کار به دو نفر نیاز هست. در این کار باید از اشیاء تیز و برنده اجتناب نمود. همانطور که میدانید بادکنک کش می آید و این کش آمدن اندازه ای دارد. @faradeed1394

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده