رباتی که با صدا کنترل می شود

91
Robotic
Robotic 9 دنبال‌ کننده

سلام به همه ی دوستان ! این ربات از آردینو استفاده می کند و با صدا کنترل می شود

Robotic
Robotic 9 دنبال کننده