کلیسای نوتردام بعد از آتش

173
تبریز امروز
تبریز امروز 60 دنبال‌ کننده

تبریز امروز: کلیسای نوتردام از میراث ثبت شده یونسکو براثر آتش اسیب دید، تصاویر مقایسه ای این کلیسا قبل و بعد از آتش سوزی دیده می شوند