برشی از سریال خانه سبز

2,420
راحله
راحله 142 دنبال کننده
آذر خرم

آذر خرم

5 سال پیش
گذرزمان...خاطره ها...دوران بیخیالی...یادش به خیر.کارقشنگی کردی گذاشتیش
راحله
راحله آره آی گفتی:( مرسی آذر جون