فیگورهای Arnold Classic 2019 prejudging

279
فیتنس
فیتنس 1.8 هزاردنبال‌ کننده

Pro bodybuilding prejudging at Arnold Classic 2019. Bodybuilders: Victor Martinize , William Bonac , Luke Sandoe , Charles Dixon , Roelly Winklaar , Josh Lenartowicz , Rafael Brandao , Cedric Macmillan , Steve Kuclo .

فیتنس
فیتنس 1.8 هزار دنبال کننده