نمونه بارز تحجر و نفاق در عصر جدید

215

شهادت شهید حججی، مردم را تحت تاثیر قرار داد و شهادت این شهید بزرگوار نشان داد که حتی آنهایی که جنگ و دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را ندیده اند امروز نسبت به سرنوشت دین و مسلمانان بصورت پرشور و باوفا در صحنه حضور دارند.