فراهانی: هیچکس به اندازه گلشیفته برای هنر ایران نام آوری نکرد

316

گفتگوی تند و تیز و داغ بهزاد فراهانی درباره گلشیفته، نوید محمدزاده و محمود احمدی نژاد: به شرافتم قسم کل دریافتی من پانصد میلیون تومان هم نیست