سازمان EA (سازمان نظام مهندسی استرالیا) و نحوه اخذ ارزیابی مثبت از آن

112

بررسی سازمان ارزیابی EA (سازمان نظام مهندسی استرالیا) برای مهاجرت مهندسین به استرالیا. برای کسب اطلاعات بیشتر نسبت به شرایط رشته تحصیلی خود جهت مهاجرت به استرالیا میتوانید به وبسایت www.selectvisa.com مراجعه نمایید.

سلکت ویزا
سلکت ویزا 66 دنبال کننده