نماهنگ کمیته امداد امام خمینی اشکنان

897
سید مهدی احمدی
سید مهدی احمدی 36 دنبال‌ کننده

بازدید دکتر بذرافشان از کمیته امداد اشکنان ودیدار با مردم این بخش