تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا

241

تحلیل "تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا" توسط استاد دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

Bigdeli Academy
Bigdeli Academy 8 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…