علت حضور بختیاری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در شهرستان شهریار

392

امروز دوشنبه، ۳ تیرماه 1398، ستاد گرامیداشت هفته قوه قضائیه را به عنوان روز «دیدار مردمی مسئولان عالی قضایی» نام گذاری کرد و در این راستا، مسئولین عالی رتبه دستگاه قضایی با مردم دیدار چهره به چهره داشته و به مطالبات و مشکلات ایشان رسیدگی شد.

خبر شهر
خبر شهر 73 دنبال کننده